PanTum Detect – De Universele tumor test

Een simpel bloedmonster is genoeg 

 

 

Met PanTum Detect is het voor het eerst mogelijk met een simpele bloedtest een verscheidenheid aan tumorsoorten aan te tonen, zelfs tumoren waarvoor tot nog toe geen bloedtest beschikbaar was.

Een screening met PanTum Detect is snel, comfortabel, risicovrij en betaalbaar. Hierdoor kan PanTum Detect eens per jaar worden gebruikt voor kankerscreening en zo het risico verkleinen dat een ontwikkelende tumor ongedetecteerd blijft en uitgroeit tot een kwaadaardige kanker.

Hiermee biedt PanTum Detect een nieuwe mogelijkheid tot betere kankerscreening.

Kanker vinden, voor deze ontstaat

PanTum Detect voorziet u van een jaarlijkse screeningsmethode en vergroot daarmee uw kans een tumor die bij het vorige onderzoek niet aangetoond werd, al het volgende jaar bij de volgende bloedtest vast te stellen. Daar een groeiende tumor gewoonlijk tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen tot een agressief verspreidende vorm van kanker, heeft u bij een positieve uitslag vaak genoeg tijd om de nodige stappen te nemen voor een behandeling. Het detecteren van de tumor vóór het keerpunt waarop een tumor overgaat tot een invasieve metastaserende kanker is van het grootste belang.

Het eens per jaar uitvoeren van PanTum Detect vergroot uw kansen te kunnen handelen vóór dit keerpunt bereikt is. Neem deze kans en laat jaarlijks deze bloedtest uitvoeren.

De testresultaten:

PanTum Detect kan tumoren detecteren met een sensitiviteit van 97,5% en kan gezonde personen uitsluiten met een specificiteit van 99,53%. Dit werd aangetoond in een onderzoek van ca. 654 monsters van gedoneerd bloed, 80 bloedmonsters van patiënten met ontstekingsprocessen en 277 bloedmonsters van patiënten met vastgestelde tumoren, evenals in andere onderzoeken bevestigd.

  • 97,5% sensitiviteit: Dit houdt in, dat van de 100 tumorpatiënten er 97 als zodanig correct geïdentificeerd worden door de bloedtest. Hoewel de test een erg hoge detectieratio heeft, is deze dus niet 100% nauwkeurig. Een jaarlijkse screening is daarom belangrijk om de 3% aan voorheen niet gedetecteerde tumoren tijdig te ontdekken en te kunnen behandelen.
  • 99,53% specificiteit:  Statistisch gezien zou een op de 200 geteste personen (0,5% van de testen) een vals positieve uitslag kunnen krijgen. Deze vals positieve uitslag kan een vermoedelijke tumor detecteren, hoewel er geen tumor bestaat.

Kijk voor meer informatie op de PanTum website: https://www.pantumdetect.de/nl/

 

PantumDetect Tumor onderzoek aanvragen

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd in samenwerking van een arts. Wenst u de brochure en inzendformulieren aan te vragen? Vul dan onderstaand contactformulier in en wij sturen u de benodigde informatie.

    De privacyverklaring kunt u hier vinden

    Ik heb bovenstaande privacyverklaring doorgenomen en ga hierbij akkoord dat bovenstaande gegevens worden verwerkt door de website waarmee Pro Health Medical contact met mij kan opnemen. *

    Download de patiëntenflyer van de PanTum Detect