Coronavirus Covid-19 Update

UPDATE CORONAVIRUS Covid-19, 25 mei 2020

Beste heer/mevrouw,

Het Covid-19-virus heeft Nederland in zijn greep en heeft in het hele land noodzakelijke beperkingen veroorzaakt. We willen u graag informeren over hoe Pro Health Medical omgaat met de huidige situatie en ons plan om door te gaan:

  1. Op dit moment is het erg druk met aanvragen van de COVID-19 analyses. Dit betekent dat het laboratorium telefonisch minder goed te bereiken is.  Dit heeft de volgende mogelijke gevolgen:
    • Telefonisch minder goed te bereiken. Vriendelijk verzoek om zoveel mogelijk de vragen per e-mail of contactformulier te stellen.
    • Het laboratorium is operationeel en m.b.t. de resultaatversturing zal hier geen of weinig vertraging optreden.

2. Ondanks dat verschillende klinieken noodgedwongen gesloten zijn voor bloedafnames, zullen we de tests nog steeds met het bloed kunnen uitvoeren en zullen we dit tot nader order blijven doen.

3. De ImuPro-test is nog steeds beschikbaar voor diegenen waarvan er intraveneus geen bloed kan worden afgenomen, dit kan in de vorm van een vingerprik. De testkit is eenvoudig te gebruiken en kan worden aangevraagd via de mail. De resultaten van deze test wijken niet af van een test via een intraveneuze bloedtest

4. We dringen er bij bezoekers op aan om thuis te blijven, vooral in situaties waarin symptomen optreden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Dit is om het risico op blootstelling te verminderen. Onze excuses voor het ongemak op dit moment.

5. We werken momenteel aan de mogelijkheid om te testen op het Covid-19-virus om de medische sector verder te helpen in hun tijd van nood.

Samenvattend, we gaan door deze epidemie heen en blijven we ons best doen om de patiënten en onze gewaardeerde behandelaren te ondersteunen. We blijven waakzaam en gefocust op de komende tijd en nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om het risico op blootstelling binnen het bedrijf te verminderen.

We houden iedereen de komende weken op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Theodoor Scheepers
Algemeen directeur


Dear business partners and associates,

The Covid-19 virus has gripped the Netherlands causing several restrictions across the land. We would like to update you on how Pro Health Medical is handling the current situation and our plan to keep going:
1. Despite the lack of willingness of many clinics to draw blood at this time, we will still be able to perform the tests with the blood and will continue to do so until further notice.

2. The ImuPro test will still be available to those who can’t have blood drawn, in the form of a finger extraction kit. An easy to use testkit can be applied for and sent via the mail. The results from this test will not deviate from a test done via an intravenous blood test

3. We urge visitors to stay home, especially in situations where there is a display of symptoms, unless it is absolutely vital. This is to reduce risk of exposure. We apologise for the inconvenience at this time.

4. We are currently at work on the ability to test for the Covid-19 virus to further help the medical sector in their time of need.

In summary, we are going to push through this epidemic and continue to do our best to support the patients and our valued practitioners. We will remain vigilant and focused on the times ahead and take every precaution necessary to reduce risk of exposure within the company.
We will keep everyone updated the coming weeks.

Best regards

Theodoor Scheepers
General Director

Graag bedanken wij Simpeldesinfecteren.nl. Zij hebben ons in tijd van nood geholpen met het bieden van een anticontaminatieapparaat voor ons laboratorium, ondanks de gelimiteerde leveringsmogelijkheden.