Cookie consent Pro Health Medical

Deze website maakt gebruik van cookies

Op deze en alle andere websites van Laboratorium Pro Health B.V. (hierna: “Pro Health Medical” of “wij”) maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken.

Wij plaatsen en gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies: Om onze websites goed te laten werken.

Voorkeur cookies: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website-informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistische cookies: Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om de ervaring op onze websites en de effectiviteit van advertenties te verbeteren.

Tracking / advertising cookies: Om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen die aansluiten bij je interesses.

Daarnaast kunnen derde partijen (die zich deels buiten de EU bevinden) cookies op onze websites plaatsen, waaronder tracking cookies die ook gebruikt kunnen worden om een profiel van je op te bouwen. Tracking cookies hebben mogelijk impact op je privacy.

Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar ons Privacy en Cookie Policy.

Door hieronder je toestemming te geven, stem je er mee in dat we cookies plaatsen en uitlezen op al onze websites (zie je in dit overzicht) en deze verzamelde gegevens combineren. Je toestemming blijft 6 maanden geldig tenzij je deze intrekt.

 

 

Privacy en Cookie Policy Pro Health Medical B.V.

Wij waarderen uw bezoek aan onze website en we vinden uw privacy belangrijk. Daarom informeren we u over ons privacybeleid en het gebruik van cookies op deze website.

1 – Identificatie

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van de website, met name Pro Health Medical.
– gebruik(en): alle denkbare handelingen
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website
– de content: alle in de website aanwezige inhoud

2 – Algemeenheden

De toegang tot de op de site beschikbare informatie is onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden. Door u toegang te verschaffen tot de website en er gebruik van te maken, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk verbonden te zijn door het geheel van onderhavige voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Indien u deze weigert, gelieve dan de site niet te raadplegen. Pro Health Medical behoudt zich het recht voor om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, de toegang tot de site en de inhoud ervan, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen. Advies is dus om de privacy disclaimer en algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

3 – Bescherming van het privé-leven

De toegang tot de informatie die op of via de site kan worden verkregen, geschiedt in principe zonder gegevens van persoonlijke aard zoals naam, adres, emailadres, enz. te moeten opgeven. Het is echter mogelijk dat een aantal persoonlijke gegevens, voornamelijk contactgegevens, worden gevraagd met het oog op het verstrekken van bijkomende diensten (aanvragen van informatie, inschrijvingen op de nieuwsbrief, enz.). Op dat moment zullen wij uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwd behandelen. Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens, die wij in het verleden hebben ontvangen, wilt verwijderen uit onze systemen dat kunt u contact met ons opnemen.

De persoonsgegevens verkregen via deze website mogen worden verwerkt door Pro Health Medical voor onder meer commerciële prospectie en promotie. U hebt het recht om bezwaar te maken van deze gegevens worden gebruikt voor de bovengenoemde marketing doeleinden. Heel concreet worden uw gegevens gebruikt: indien u het vakje dat daartoe voorzien is op onze site hebt aangevinkt om uw toestemming te verlenen om via elektronische post op de hoogte te worden gehouden van onze diensten en activiteiten en eventueel deze van onze partners overeenkomstig de doelstellingen van dit bedrijf. De verzamelde gegevens van persoonlijke aard zullen enkel worden aangewend in het kader van de hierboven beschreven doelstellingen, waarbij de tweede bovendien onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de betrokken persoon.

De verantwoordelijke voor de behandeling van persoonsgegevens is: Pro Health Medical ,Pannenweg 313, 6031 RK Nederweert

4 – Cookies

Om de site beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van “cookies”.

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand waarin door een websitegegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze “cookie” kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze “cookie” kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina’s en de data en uren van raadpleging.

De meeste “cookies” blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een “cookie” wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.

Pro Health Medical oefent geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, op deze website wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

1) Functionele cookies

Om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om uw instellingen en voorkeuren bij het gebruik van deze website te onthouden.

2) Voorkeur cookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een websiteinformatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

3) Statistische cookies

Wij maken op deze website gebruik van een systeem om statistische informatie over het gebruik van deze website te meten en te analyseren.  Deze gegevens gebruiken we nuttig om de website te verbeteren. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens worden anoniem verzameld, en gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om uw bezoek aan onze site te analyseren.

4) Tracking cookies

Om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en advertenties kunnen tonen die aansluiten bij je interesses.

Cookies uitschakelen en verwijderen

U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen op elk moment verwijderen, en de plaatsing van nieuwe cookies uitschakelen, via de instellingen van uw browser.

Hoe u dit kan doen verschilt per browser:

  • Google Chrome: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • Internet Explorer: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • Firefox/Mozilla: over het weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • Firefox/Mozilla: over het verwijderen van bestaande cookies. Klik hier
  • Safari: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
  • Opera: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe cookies. Klik hier

Let op

Indien u cookies weigert en/of verwijdert kan dit als gevolg hebben dat u niet optimaal van alle mogelijkheden van deze website gebruik kan maken.

Daarnaast heeft het weigeren of verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendom

Intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de verstrekte informatie en gegevens op deze website zijn in handen van Pro Health Medical. Elke inbreuk op deze rechten, is verboden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Artikel 6 – Inhoud van de site

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt naar het beste van het vermogen van de eigenaar. Toch kan de eigenaar niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Pro Health Medical kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies als gevolg van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en- of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen.

De eigenaar heeft het recht om op het even welk moment de aanwezige informatie op de site te wijzigen zonder de gebruikers daar voorafgaandelijk van te verwittigen.

De eigenaar kan evenmin waarborgen dat alle functies van de site op elk moment beschikbaar zullen zijn zonder vergissingen of onderbrekingen, of dat alle vergissingen onmiddellijk zullen worden rechtgezet of dat de site of de infrastructuur die de toegang tot de site mogelijk maakt niet zal zijn aangetast door een of ander virus of door een ander schadelijk element.

De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of alle (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden schade voortkomend uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Artikel 7 – Hyperlinks

Deze website biedt links naar websites van derden, die u kunt bezoeken als u dat wenst. In dit verband kan de eigenaar niet als tussenpersoon fungeren en ook niet bemiddelen op welke wijze dan ook tussen u en deze derde partijen. Pro Health Medical B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar het een link plaatst op deze website.