Cardiovasculair onderzoek / overgewicht/ hoog chloresterol

Gewichtsproblemen? / hoog cholesterol?

Overgewicht en hoge waardes (LDL) cholesterol zorgen bij veel mensen voor hart- en vaatziekten. Pro Health Medical beschikt over een diverse testen op cardiovasculair onderzoek. Behandeling, producten, volg links.

Cardiovasculair risico.

Homocysteïne is een biologische stof die door uw lichaam zelf aanmaakt wordt. Uit onderzoek is gebleken dat een verhoogde waarde homocysteïne in uw bloed een relatie heeft met een verhoogd risico op hart- en vaatziekte. Indien uw huisarts op basis van uw levensgewoonte of eerder gemeten cholesterol gehaltes bij u een risico inschat, kan hij de aanvraag op homocysteïne doen. Uw huisarts ontvangt het resultaat en bespreekt dit met u.

LipoScan

De liposcan is een uitgebreid onderzoek naar de vetstofwisseling. Daarbij worden de diverse soorten cholesterol onderzocht. Het blijkt dat een uitsplitsing in VLDL cholesterol belangrijke aanwijzingen kan geven mbt het risico op hart- en vaatzieken. Een van de artsen uit Duitsland, praktijk houdend in ons bedrijfsverzamelgebouw, is gespecialiseerd op dit gebied. Uiteraard kunt u dit onderzoek ook via uw eigen behandelelaar aanvragen.

Neem voor meer informatie over cardiovasculair onderzoek contact op met Laboratorium Pro Health Medical.

Bel 0495-545000 of mail ons voor meer informatie over deze test.