Inhalatieallergie / Voedselallergie

Allergie

Verdenkt uw huisarts u op IgE gemedieerde allergiën kunt u deze laten onderzoeken bij onze organisatie. Aanvragen, door uw huisarts gedaan, worden volledig of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit hangt af van de situatie. Let op: alleen IgE allergietesten.

Procedure: u heeft een aanvraagformulier van uw huisarts. Bel naar ons laboratorium voor een afspraak. Uw bloed wordt afgenomen en uw huisarts ontvangt de uitslag. En, u als cliënt kunt op uw bankrekening, afhankelijke van aanvraag en hoogte nota, enkele euro’s retour ontvangen. We maken gezondheidszorg betaalbaar.

Histamine Intolerantie test

Methode voor het meten van het histamine afbrekende enzym diamine oxidase.

Histamine is onmisbaar voor het menselijk lichaam omdat het vele vitale functies vervult. Het wordt geproduceerd door het lichaam maar ook in variabele hoeveelheden met de voeding opgenomen. Problemen ontstaan alleen in het geval van excessieve (overmatige) concentraties histamine of bij niet afgebroken histamine. In deze gevallen zal de histamine leiden tot allergische en pseudoallergische reacties.

Histamine intolerantie wordt veroorzaakt door een (tijdelijke) deficiëntie of een remming van het enzym diamine oxidase (DAO). DAO is het verantwoordelijke enzym voor de afbraak van histamine. Alhoewel DAO gevonden wordt in het hele lichaam, de darm herbergt de meest belangrijke en actiefste werkingsplaats. De enzymatische activiteit van DAO bepaald de afbraaksnelheid van histamine. Indien er een DAO deficiëntie / inhibitie (remming) aanwezig is kan het organisme niet snel genoeg de histamine die opgenomen wordt via de voeding of vrijgemaakt wordt uit lichaamscellen, afbreken en bestaat er een histamine intolerantie.

Histamine Intolerantie Test (DAO) in serum beschikbaar.

Meer informatie over deze test?