ADHD-ADD-Autisme onderzoeken

ADHD/ADD/Autisme

ADHD en Voeding

ADHD en Voeding
ADHD betekent Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, oftewel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Bij een aandachtstekortstoornis zonder het element van hyperactiviteit, spreekt met ook wel van ADD. Volgens huidige inzichten komt ADHD bij 3 tot 5% van de kinderen voor en bij zeker 1% van de volwassenen.

Onderstaand artikel komt van volgende website:
https://www.hln.be/hlns/cache/det/art_286985.html
home » Kanaal Nieuws » Gezondheid Dieet helpt spectaculair bij ADHD
Het juiste dieet kan er voor zorgen dat ADHD-symptomen bijna volledig verdwijnen. Niet alleen thuis, maar ook op school kunnen gedragsstoornissen hiermee worden tegengegaan. Dit blijkt uit recent Nederlands onderzoek, waarvan de eerste resultaten werden gepresenteerd op een congres in Utrecht.

België kent plusminus 80.000 kinderen met ADHD. Een derde van hen krijgt medicijnen om de symptomen zoals druk gedrag en concentratieproblemen, tegen te gaan.

Het onderzoek, waaraan 27 kinderen met ADHD deelnamen, is deze zomer afgerond. Bij 71 procent van de kinderen leidde een individueel dieet tot een gedragsverbetering van 75 procent. Ook hadden de kinderen minder lichamelijke klachten. “Bovendien heeft deze behandeling geen bijwerkingen, in tegenstelling tot een behandeling met medicijnen”, zegt Marjan de Boer van Stichting VoedselAllergie.

De studie borduurt voort op het eerste Nederlandse onderzoek naar de invloed van een zogeheten eliminatiedieet op ADHD, waarvan de uitkomsten in 2002 zijn gepubliceerd. Hieraan deden veertig kinderen met ADHD mee. Ruim zestig procent van de kinderen reageerde met grote gedragsverbeteringen op het gevolgde dieet.

De Boer bespreekt zaterdag tijdens het Congres Voeding & Gedrag, dat wordt georganiseerd door het tijdschrift Ortho, de voorlopige resultaten van het onderzoek. Zij is lid van de begeleidingscommissie van de studie. (novum) Printversie 28/10/06 09u30
————–
Bron: www.gezonderworden.nl

27 november 2006
ADHD-symptomen verminderen door speciaal dieet

Kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) worden een stuk rustiger na het volgen van een speciaal dieet. Dat blijkt maandag uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van het ADHD Research Centrum in Eindhoven.
Volgens de onderzoekers verminderden de klachten bij 93 procent van de onderzochte kinderen met meer dan 50 procent. Bij driekwart was dit zelfs 75 procent.

Het is niet het eerste onderzoek waaruit blijkt dat de kinderen gebaat zijn bij het weglaten van bepaalde voedingsstoffen, maar volgens het centrum is het bewijs dit keer nog overtuigender. ,,Wij hebben als eerste onderzoeksinstituut ook een controlegroep gebruikt die niet werd behandeld”, vertelt Lidy Pelsser, onderzoekster bij het ADHD Research Centrum.

Onderzoek
De nieuwste cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van in totaal 28 kinderen tussen de drie en acht jaar oud. Vijftien deelnemers volgden in de eerste zes maanden van dit jaar een dieet, dertien aten gewoon. Bij de laatste groep veranderde er niets in het gedrag, terwijl de eerste na het volgen van het voedselprogramma een stuk rustiger werd. Deze bevindingen zijn voor Pelsser niet nieuw. De afgelopen tien jaar gaf ze voedingsadviezen aan ongeveer vijfhonderd kinderen met ADHD. ,,Bij 60 procent van deze deelnemers verminderden de symptomen.”

De onderzoekster kan niet aangeven om welke voedingsstoffen het gaat, omdat deze per kind verschillen. Bovendien gaat het vaak om een combinatie van vier tot zes stoffen. Wel is duidelijk dat chocola, kleurstoffen en suiker veel minder effect hebben op het gedrag van kinderen met ADHD dan vaak wordt verondersteld.
[ANP]

ADHD profiel is opgenomen in het blok allergie 100 (imupro100).
update: 29 oktober 2009

Het ADHD research en onderzoekscentrum heeft met succes de relatie aangetoond tussen voeding en ADHD. Positieve resultaten middels voedingsinterventie zijn daarme mogelijk.

——————————————————————-

Het probleem bij het werken met een intensief eliminatie dieet ligt in de lange tijdsduur. Kinderen, maar ook ouders haken af vanwege het feit dat het een enorme puzzel is de juiste stoffen te vinden die van invloed zijn op het gedrag. Om het raamwerk van deze puzzel in elkaar te zetten kan men gebruik maken van bloedonderzoek. Daarmee worden de immunologische reacties op voeding zichtbaar gemaakt. Dit verkort te tijdsduur aanzienlijk. Aangezien we weten dat er ook biochemische reacties plaatsvinden, bv overgevoeligheid voor histamine, kan daarna fine tuning plaatsvinden. Ondertussen is ook een testmogelijkheid beschikbaar op histamine overgevoeligheid.
We leven in een wereld waar we dagelijks blootgesteld worden aan al dan niet schadelijke milieu invloeden. We moeten er als maatschappij naar streven onze kinderen zo min mogelijk aan chemische stoffen bloot te stellen. Dus, zo min mogelijk medicatie. Realiserend dat uitzonderingen de regel bevestigen.

Bovenstaande tekst heeft betrekking op de testen:
Imupro300
DAO
Opoïde peptiden (Caso- en Gluteomorphines urine)ADHD en darminvloeden.

Meer informatie over deze test?